Ogłoszenie

 

Informujemy, że od dnia 08.04.2019 rozpocznie się rekrutacja do

Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

 

Darmowe szkolenie dotyczące dopłat unijnych

włącz .

Logo LODR 

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

 

ZAPRASZA

na szkolenie

  • Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020
  • Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim

  • Ogólne założenia integrowanej ochrony roślin.

 Cisak Roman pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

W dniu 14 marca 2017 r. (wtorek)

O godz. 10.00

Gminny Ośrodek Kultury

w Łaszczowie

 

Zapraszamy

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Nowa praca - nowe możliwości"

włącz .

Szanowni Państwo,

W imieniu Europejskiego Centrum Doradczo-Szkoleniowego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu "Nowa praca - nowe możliwości", którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na:

  1. Operator koparko-ładowarki III klasy

  2. Pracownik obsługi biurowej

  3. Spawacz MAG

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie z operatora koparko-ładowarki i spawacza MAG. Szkolenia te skierowane są głównie do mężczyzn, powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych nieprzerwanie przez 12 miesięcy w UP).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 533 555 547 lub drogą mailową projekty@szkolypolskie.com.

Z poważaniem
Sławomir Sykuła
Kierownik Projektu
Fundacja Szkoły Polskie

tel. 533 555 547

Bezpłatne szkolenia zawodowe - Spawacz TIG

włącz .

 

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 120

 

         tel. 502 032 088      e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl          

 

 

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Spawacz TIG (141)- Spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3.  Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego                       ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

                                                                                                                 

Spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w ZSPG w Nabrożu

włącz .

Zjednoczeni myślą Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

         14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Nabrożu – Kolonii odbyło się spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość uświetniła obecność 12 pocztów sztandarowych wraz z dyrektorami, księżmi  i przedstawicielami szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

           Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Pani Prezes Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu Jadwiga Mazur, ksiądz kanonik Marek Dobosz oraz ksiądz prałat Zdzisław Ciżmiński, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Gminy Łaszczów, emerytowani nauczyciele, Społeczny Komitet Budowy Szkoły, sołtys, nauczyciele, uczniowie, rodzice. W uroczystościach wziął udział również Burmistrz Łaszczowa wraz z członkami Rady Miejskiej w Łaszczowie.

           Coroczne Spotkania Opłatkowe Rodziny Szkół Prymasowskich to już wieloletnia tradycja, której celem jest budowanie więzi między szkołami. Spotkanie 14 stycznia 2017 r. przebiegło się w atmosferze niezwykłej życzliwości, w pełni spełniły się słowa Prymasa "największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać".

 

Galeria zdjęć z uroczystości