Witamy na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie


Gmina Łaszczów położona jest we wschodniej części Powiatu Tomaszowa Lubelskiego w Województwie Lubelskim. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim. W mieście Łaszczów mieści się Urząd Miejski oraz główne instytucje spełniające funkcje użyteczności publicznej, usługowe, kulturalne i przemysłowe. Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o naszej okolicy.

Obwieszczenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 22 lipca 2015 roku

włącz .

 Obwieszczenie

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 22 lipca 2015 roku

 

dotyczące wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

 

         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015r. poz. 318) – podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą wskazania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń  referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

L.p.

Nazwa miejscowości

Miejsce na umieszczanie obwieszczeń

1.

Dobużek

Słup ogłoszeniowy

2.

Hopkie

Słup ogłoszeniowy, dwie tablice informacyjne

3.

Kmiczyn

Tablica informacyjna

4.

Łaszczów

Słupy ogłoszeniowe: ul. Chopina i Dworcowa,

Tablice informacyjne: - przy ul. Domaniż - dwie, przy ul. Kościuszki - jedna, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego - trzy

5.

Małoniż

Sołecka tablica informacyjna

6.

Muratyn

Sołecka tablica informacyjna

7.

Nabróż

Słup ogłoszeniowy

8..

Nadolce

Sołecka tablica informacyjna

9.

Pieniany

Dwie sołeckie tablice informacyjne

10.

Podlodów

Trzy sołeckie tablice informacyjne

11.

Pukarzów

 Słup ogłoszeniowy

12.

Ratyczów

Trzy sołeckie tablice informacyjne

13.

Steniatyn

Słup ogłoszeniowy i sołecka tablica informacyjna

14.

Wólka Pukarzowska

Słup ogłoszeniowy i sołecka tablica informacyjna

15.

Zimno

Słup ogłoszeniowy i trzy tablice sołeckie

 

 

 

                                                                          Burmistrz Łaszczowa

  

                                                                             /-/ Cezary Girgiel