Witamy na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie


Gmina Łaszczów położona jest we wschodniej części Powiatu Tomaszowa Lubelskiego w Województwie Lubelskim. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim. W mieście Łaszczów mieści się Urząd Miejski oraz główne instytucje spełniające funkcje użyteczności publicznej, usługowe, kulturalne i przemysłowe. Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o naszej okolicy.

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Nowa praca - nowe możliwości"

włącz .

Szanowni Państwo,

W imieniu Europejskiego Centrum Doradczo-Szkoleniowego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu "Nowa praca - nowe możliwości", którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na:

  1. Operator koparko-ładowarki III klasy

  2. Pracownik obsługi biurowej

  3. Spawacz MAG

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie z operatora koparko-ładowarki i spawacza MAG. Szkolenia te skierowane są głównie do mężczyzn, powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych nieprzerwanie przez 12 miesięcy w UP).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 533 555 547 lub drogą mailową projekty@szkolypolskie.com.

Z poważaniem
Sławomir Sykuła
Kierownik Projektu
Fundacja Szkoły Polskie

tel. 533 555 547

Bezpłatne szkolenia zawodowe - Spawacz TIG

włącz .

 

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 120

 

         tel. 502 032 088      e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl          

 

 

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Spawacz TIG (141)- Spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3.  Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego                       ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

                                                                                                                 

Spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w ZSPG w Nabrożu

włącz .

Zjednoczeni myślą Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

         14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Nabrożu – Kolonii odbyło się spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość uświetniła obecność 12 pocztów sztandarowych wraz z dyrektorami, księżmi  i przedstawicielami szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

           Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Pani Prezes Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu Jadwiga Mazur, ksiądz kanonik Marek Dobosz oraz ksiądz prałat Zdzisław Ciżmiński, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Gminy Łaszczów, emerytowani nauczyciele, Społeczny Komitet Budowy Szkoły, sołtys, nauczyciele, uczniowie, rodzice. W uroczystościach wziął udział również Burmistrz Łaszczowa wraz z członkami Rady Miejskiej w Łaszczowie.

           Coroczne Spotkania Opłatkowe Rodziny Szkół Prymasowskich to już wieloletnia tradycja, której celem jest budowanie więzi między szkołami. Spotkanie 14 stycznia 2017 r. przebiegło się w atmosferze niezwykłej życzliwości, w pełni spełniły się słowa Prymasa "największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać".

 

Galeria zdjęć z uroczystości

Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże - spotkanie informacyjne w Zamościu

włącz .

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne:

 „Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże”.

 Na spotkaniu dowiesz się:

  • Jak zdobyć pomoc finansową na założenie własnego biznesu
  • Do kogo się zgłosić
  • Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  • Jak zdobyć doświadczenie zawodowe

 Kiedy: 21.02.2017, godz. 9.00 – 12.15

 Gdzie: Partyzantów 94, sala konferencyjna na III piętrze

 Zapisy do 17.02.2016 r, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce weź udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, mailowo e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl,  telefonicznie: 84 638 02 67; 81 478 13 92/90/89 - osobiście pokój 105 Partyzantów 94

 

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwe szybkie rejestrowanie swojego uczestnictwa. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników oraz zostanie zorganizowane kolejne spotkanie.

Po spotkaniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

 

Burmistrz Łaszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz Uchwały nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.