Informacja o wykonaniu zadania usunięcia wyrobów zawierających azbest

włącz .

Wykonane zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łaszczów w 2018 roku” zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach umowy dotacji Nr 228/2018/D/OZ z dnia 28.06.2018 r.

Informacja POPŻ Podprogram2018 (termin wydania)

włącz .

Informujemy, że w dniu 22.11.2018 r. (CZWARTEK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Podprogramu POPŻ 2018 r. W tym dniu należy zgłosić się po odbiór skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.Żywność będzie wydawana w godzinach 8:00- 15:00 w Łaszczowie, ul. Przemysłowa 28.