Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów

włącz .

Nabór deklaracji do udziału w projekcie

  pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów”  

dot. dostawy i montażu: kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznych

Burmistrz Łaszczowa informuje o możliwości przystąpienia do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łaszczów” obejmującego zakup i montaż: kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie od dnia 10 kwietnia 2019 roku do dnia
8 maja 2019 roku mogą składać deklaracje uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz ankiety z deklaracją dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie oraz do pobrania w linkach poniżej:

Regulamin naboru zgłoszeń w ramach projektu

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż kolektorów słonecznych

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż pieca na biomasę

Ankieta i deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

W przewidywanym okresie składania deklaracji planuje się wydłużenie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie – raz w tygodniu do godz. 18.00 (w następujących dniach: 16 kwietnia, 23 kwietnia, 30 kwietnia oraz 7 maja).

 

Burmistrz Łaszczowa

Aleksandra Pietrasz 

 

 

Wizyta przedstawicieli Wojewody Lubelskiego w Łaszczowie

włącz .

Program rządowy Nowa Piątka - konsultacje społeczne

W związku z inauguracją nowego planu rządu, tzw. „Nowej Piątki” w gminie Łaszczów odbędzie się  wizyta przedstawicieli Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w celu konsultacji z mieszkańcami oraz wyboru najlepszych rozwiązań dla planowanych przez rząd działań. Wizyta Bus - a „Nowa Piątka”  zaplanowana jest na piątek – 12 kwietnia  2019 r., ok. godz. 12.30 przy ul. Targowej obok kiosku Ruchu.

https://www.lublin.uw.gov.pl/nowa-piatka

Wydawanie paczek żywnościowych - 11 kwietnia 2019

włącz .

INFORMUJEMY

że w dniu 11.04.2019 r. (CZWARTEK) będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Podprogramu POPŻ 2018 r.

W tym dniu należy zgłosić się po odbiór dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

Żywność będzie wydawana w godzinach 8:00- 15:00 w Łaszczowie, ul. Partyzantów 12 (BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ)

Program "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

włącz .

Do dnia 29 marca 2019 roku jest możliwość aplikowania do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz koszt ów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, podanej tutaj