Komunikat o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów

komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów

do Rady Miejskiej w Łaszczowie

 

Miejska Komisja Wyborcza w Łaszczowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112) przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej listom kandydatów komitetów niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 410 § 1-5.

Numery te Miejska Komisja Wyborcza przyznaje w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się publicznie,  w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 1400  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,  w sali narad.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 /-/ Danuta Piwkowska