Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

włącz .

ZARZĄDZENIE NR 37

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i  § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. przez komitety wyborcze - zarządzam, co następuje, co następuje:

 § 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 11.

  § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Łaszczowie

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Partyzantów 12, 

tel. (84) 66-11-564

 skład komisji:

 1. Urszula Piasecka zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Maria Byś zam. Łaszczów

Zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Anna Kopiec zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Agata Trześniowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Paulina Szpet zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Małgorzata Dyki zam. Dobużek

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorza Michała Brauna

 

7. Aleksandra Woch zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pawła Kukiza

 

8. Karolina Swatowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

8. Jerzy Jan Baj zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Łaszczowie

Szkoła Podstawowa,

ul. Chopina 11,

Tel. (84) 661 15 14

(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1. Alicja Famirska, zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2.  Zofia Weronika Rak zam. Łaszczów

Zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Robert Małysz zam. Łaszczów

Zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Celina Marta Kyć zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Paweł Jacek Ozdoba zam. Podlodów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Dominika Warmińska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Klaudia Kowalska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pawła Kukiza

 

8. Sylwia Dorota zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Zbigniew Jan Piasecki zam. Steniatyn-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Muratynie

Warsztat Terapii Zajęciowej,

Muratyn 49

tel. (84) 647 14 89

(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1. Waldemar Pałczyński, zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Piotr Marian Rak zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Magdaleny Ogórek

 

3. Lucja Dydiok zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

 

4. Marta Pieprzowska zam. Muratyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Paweł Romańczuk zam. Muratyn-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Renata Elżbieta Wysocka zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Jolanta Bernadeta  Gardiasz zam. Muratyn-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Natalia Piwkowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Roman Ważny zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dobużku- Kolonii 4

Świetlica Wiejska,

Dobużek- Kolonia 4

 

skład komisji:

 

1. Marek Warmiński, zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2.Krystyna Jużak zam. Dobużek-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Magdaleny Ogórek

 

3. Adam Turzyniecki zam. Dobużek

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

4. Janusz Władysław Dydiok zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

5. Paulina Herda zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6.Irena Kowalczyk zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

7. Ewelina Katarzyna Wronka zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

8. Barbara Monika Piętal-Dudzińska zam. Dobużek

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

 

9.Joanna Ewa Sobańska-Seń zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

 

 Załącznik 5 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nabrożu- Kolonii

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych,

Nabróż- Kolonia 19

tel. (84) 647 13 81

 

skład komisji:

 

1. Wojciech Bartłomiej Wronka, zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Maria Halina Sadowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Jan Marek Drążek zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Katarzyna Wąsiura zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Bartłomiej Kawczyński zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Agnieszka Bogusława Mazurkiewicz - Drążek zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Edyta Mirosława Kinczkowska zam. Zimno

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Maria Zofia Beńko zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Kazimierz Henryk Warenica zam. Nabróż

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 Załącznik 6 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

  

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zimnie

Szkoła Podstawowa,

Zimno 1

tel. (84) 661 15 20

 

skład komisji:

 

1. Sylwia Elżbieta Hałasa zam. Zimno

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Krzysztof Stanisław Borsuk zam. Steniatyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Konrad Borkowski zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Grzegorz Hawrylak zam. Zimno

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Adrianna Lizak zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Wojciech Taranowicz zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Magdalena Kołtuniak zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Michał Lepionka zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Bogusław Czajka zam. Zimno

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 Podlodowie

Szkoła Filialna

Podlodów 56

tel. (84) 647 12 59

 

skład komisji:

 

1. Joanna Białończyk zam. Dobużek

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Andrzej Piotr Gradziuk zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Grzegorz Stanisław Delmanowicz zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Renata Krystyna Molenda zam. Podlodów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Jan Ozdoba zam. Podlodów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Agata Justyna Smyk zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Lucyna Borsuk zam. Steniatyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pawła Kukiza

 

8. Janina Biernat zam. Podlodów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Janusza Palikota

 

9. Beata Grażyna Gardzioła zam. Pieniany

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

Załącznik 8 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Pukarzowie

Szkoła Podstawowa,

Pukarzów 106

tel. (84) 647 11 90

 

skład komisji:

 

1. Anna Talabska zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Aleksander Wronka zam. Pukarzów-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Daniel Karwan zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Paweł Bednarski zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Michał Wąsacz zam. Muratyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6.  Aldona Warmińska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Mateusz Woch, zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Andrzej Wiktor Gardzioła zam. Pieniany

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Edward Wawrzusik zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

 

Załącznik 9 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Wólce Pukarzowskiej

Świetlica Wiejska,

Wólka Pukarzowska 63,

 

skład komisji:

1. Damian Sobczuk zam. Nabróż

zgłoszenia dokonał: Burmistrz Łaszczowa

 

2. Tomasz Jan Kuśmirek zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Dariusz Kopiec zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Katarzyna Barbara Surowiec zam. Wólka Pukarzowska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Paulina Kuc zam. Wólka Pukarzowska

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6. Kinga Fedziuryna, zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Magdalena Władysława Dublowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Krystyna Maria Niedużak zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Janusz Andrzej Puchała zam. Hopkie-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

 

Załącznik 10 do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Steniatynie

Szkoła Podstawowa,

Steniatyn 71,

tel. (84) 661 16 51

 

skład komisji:

1. Grażyna Borkowska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał Burmistrz Łaszczowa

 

2. Leokadia Edmunda Gałczyńska zam. Steniatyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Aneta Izabela Tywoniuk-Małysz zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Joanna Lipian, zam. Steniatyn-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Karolina Umińska zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6.  Anna Wiatrak zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Daniel Mateusz Kowalski zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Damian Bartłomiej Seń zam. Steniatyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Grażyna Anna Seń, zam. Steniatyn

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

 

 

Załącznik 11  do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Hopkiem

Świetlica Wiejska,

Hopkie 59,

tel. 501 665 094, 517 933 804

(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1.Kazimierz Czesław Beńko zam. Zimno

zgłoszenia dokonał Burmistrz Łaszczowa

 

2. Roman Mikuła zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

3. Karolina Karwan zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

4. Leszek Dudek  zam. Ratyczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

5. Aleksandra Furman zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

 

6.  Karolina Wysocka zam. Łaszczów

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna

 

7. Dominika Durzyńska zam. Hopkie-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza

 

8. Urszula Małgorzata Dorota zam. Hopkie-Kolonia

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

 

9. Mirosław Krawczyk zam. Hopkie

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa