Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

Informuje się mieszkańców

gminy Łaszczów, że Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Łaszczowie

pełni dyżur w każdy wtorek

w godzinach od 1400 do 1530

w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, pokój Nr 5