Burmistrz Łaszczowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Przemysłowej

włącz .

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łaszczów