Spis wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

włącz .

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się wyborców gminy Łaszczów, że w dniach 02 – 23 października 2015r. w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie – pokój Nr 6 w godzinach pracy Urzędu jest udostępniony spis wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.