Ogłoszenie Burmistrza Łaszczowa z dnia 19 października 2015 roku

włącz .

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 19 października 2015 roku

 

Na podstawie Uchwały nr XXXVI/232/14 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1118), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Czytaj więcej