Zaproszenie - Konsultacje społeczne

włącz .

loga grzędy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

 

Zaproszenie - Konsultacje społeczne

 

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się wg. harmonogramu:

 

Miejscowość/miejsce spotkania

Termin spotkania wraz z godzinami

Temat spotkania

Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”,
ul. Krótka 2 (I piętro)

24 listopada 2015 r.

godz. 900- 1100

Opracowanie zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru
do LSR na lata 2014-2020

24 listopada 2015 r.

godz. 1130- 1330

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

24 listopada 2015 r.

godz. 1400- 1600

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020