Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

włącz .

plakat uroczystości 3-maja