Budowy nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Łaszczów

włącz .

Mieszkańcy Miasta Łaszczów

dot. budowy nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej

 

W związku z planowanym aplikowaniem o środki finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej (dotyczy posesji nieobjętych projektem budowlanym z 2005 roku) w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej.

 

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej prosimy o zgłaszanie się do sołtysów bądź Urzędu Miejskiego celem złożenia deklaracji przyłączenia do kanalizacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 r.

 

Druk deklaracji jak i informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie - Łaszczów, ul. Chopina 14 - pok. Nr 13 i 14, w Referacie Gospodarki Komunalnej – Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9,  oraz u sołtysów.

Druk deklaracji PDF