Inscenizacja historyczna "Pacyfikacja Wsi Małoniż 1943"

włącz .

Plakat inscenizacji historycznej w Małoniżu