Spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w ZSPG w Nabrożu

włącz .

Zjednoczeni myślą Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

         14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Nabrożu – Kolonii odbyło się spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość uświetniła obecność 12 pocztów sztandarowych wraz z dyrektorami, księżmi  i przedstawicielami szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

           Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Pani Prezes Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu Jadwiga Mazur, ksiądz kanonik Marek Dobosz oraz ksiądz prałat Zdzisław Ciżmiński, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Gminy Łaszczów, emerytowani nauczyciele, Społeczny Komitet Budowy Szkoły, sołtys, nauczyciele, uczniowie, rodzice. W uroczystościach wziął udział również Burmistrz Łaszczowa wraz z członkami Rady Miejskiej w Łaszczowie.

           Coroczne Spotkania Opłatkowe Rodziny Szkół Prymasowskich to już wieloletnia tradycja, której celem jest budowanie więzi między szkołami. Spotkanie 14 stycznia 2017 r. przebiegło się w atmosferze niezwykłej życzliwości, w pełni spełniły się słowa Prymasa "największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać".

 

Galeria zdjęć z uroczystości