Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w miejscowości Łaszczów i Kmiczyn

włącz .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia str2