„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI"

włącz .

   OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 

 

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 120    tel. 502 032 088

e-mail:osz.tomaszowlubelski@ohp.pl


 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży osoby, które spełniają następujące warunki:


- ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
- są bierne zawodowo,
- nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,

- nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają  niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- mieszkają w województwie lubelskim.

 

W ramach projektu jest możliwe odbycie kursów zawodowych  wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem w zawodach wybranych przez uczestnika. Następnie odbędą się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest również wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,  grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, kursy językowe, kurs ECDL lub równoważny, zajęcia z obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B (50% uczestników),  kursy z przedsiębiorczości, pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych, kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty.

 

Więcej informacji:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel.  502 032 088

e-mail:osz.tomaszowlubelski@ohp.pl