Szkolenie z zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2018 r. oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020

włącz .

szkoelenie w goku z zasad dofinansowania