Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

włącz .

ogloszenie wynikow konkursu w 2018 r