Informacja o ASF

włącz .

Informuję, że po stwierdzeniu w dniu 17 lipca 2018 r. przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń i dzików w powiecie
hrubieszowskim w okolicy miejscowości Wólka Poturzyńska (gm.Dołhobyczów), Wojewoda Lubelskim Rozporządzeniem Nr 26 z dnia 25 lipca 2018r. określił obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący w powiecie tomaszowskim następujące miejscowości w gminie Telatyn: Nowosiółki, Poturzyn, Suszów, Wasylów. W związku z powyższym ponawiam prośbę Starosty Tomaszowskiego o podejmowanie niezbędnych działań prewencyjnych oraz współpracę
z inspekcją weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania ASF. Kierujący Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Stanisław Kielech