Informacje dotyczące szacowania szkód powstałych w wyniku suszy

włącz .

dokument dotyczacy suszy str 1

dokument dotyczacy suszy str 2