Zatrudnianie praconików w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych

włącz .

informacja o zatrudnianiu pracownikow w gospodarstwach rolnych do prac sezonowych str 1

informacja o zatrudnianiu pracownikow w gospodarstwach rolnych do prac sezonowych str 2