Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi

włącz .

komunikat dotyczący wyborów uzupełniających do rady miejskiej w łaszczowie