Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaszczowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

obwieszczenie o okregach w wyborach uzupełniających