Komunikat o miejscu i czasie przyjmowania list zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

komunikat o  miejscu przyjmowania zgłoszeń