Dofinansowanie do wykonania i modernizacji systemów nawadniających pola, montaż i odczyt stacji meteorologicznych oraz pułapek feromonowych

włącz .