Informacja o składzie osobowym i pełnionych funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania NR 6 W Zimnie

włącz .

Informacja o składzie osobowym i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania NR 6 W Zimnie