Informacja o składzie osobowym i pełnionych funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania NR 6 W Zimnie

włącz .

Informacja o skłądzie osobowym i funkcjach w obwodowej Ustalenia Komisji ds.Wyników Głosowania