Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

obwieszczenie wo ynikach wyborów