Zaproszenie na bezpłatne szkolenia Akademia Konsultacji Społecznych

włącz .

Biuro Projektu:
Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych
Ul. Karłowicza 4/302, 20-027 Lublin

Tel/fax (81) 532 58 40
e-mail: konsultacje@zmw.pl

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

„AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim”, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Powyższy projekt realizowany jest w partnerstwie ze wspólnotą samorządową – Województwem Lubelskim.

Szkolenia „Akademia Konsultacji Społecznych” przeznaczone są głównie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym rolników z województwa lubelskiego), w szczególności z powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, radzyńskiego i tomaszowskiego.

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu narzędzi i technik konsultacji społecznych. 

Program szkoleń:

MODUŁ I - wstęp do konsultacji społecznych - zagadnienia ogólne ( 8h) 
1. Analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych.
2. Praktyka konsultowania dokumentów strategicznych.
3. Podmioty konsultacji dokumentów strategicznych.
4. Jak skutecznie konsultować dokumenty strategiczne?
MODUŁ II - narzędzia i techniki konsultacji społecznych ( 24h )
1. Narzędzia i techniki konsultacji społecznych z uwzględnieniem nowoczesnych metod konsultacji.
2. Planowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych ( warsztaty).


Terminy szkoleń:

Grupa I i II:  9-10 styczeń pierwszy zjazd, 20-21 luty drugi zjazd;

Grupa III i IV: 10-11 kwiecień pierwszy zjazd, 15-16 maj drugi zjazd;

 

Dodatkowe  informacje na temat szkoleń:

  • Szkolenia przeznaczone dla 48 przedstawicieli JST i NGO (w szczególności rolników)
  • Zajęcia organizowane w systemie dwóch dwudniowych zjazdów dla każdej grupy szkoleniowej (1 grupa = 12 osób)
  • Organizator gwarantuje materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, nocleg i wyżywienie podczas trwania szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach należy składać osobiście, pocztą lub e-mailowo (skan dokumentów) do Biura Projektu do dnia 03.01.2014r.:

Centrum Informacji i Konsultacji Społecznych

ul. Karłowicza 4 lok. 302

20-027 Lublin

Tel. (81) 532-58-40, e-mail: konsultacje@zmw.pl,

Więcej informacji na stronie: www.konsultacje.zmw.pl

 Projekt „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w województwie lubelskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Regulamin_rekrutacji


 Formularz_rekrutacyjny

Ankieta_badajaca_motywacje