Akcja PIT 2014

włącz .

* * * AKCJA PIT 2014 * * *

   Dla podatników chcących się rozliczyć z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013r. przez Internet uruchomiono specjalne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu w celu złożenia zeznania PIT drogą elektroniczną.

   Osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy rozliczenia mogą liczyć na fachową pomoc pracownika Urzędu , który pomoże szybko i bezpiecznie wysłać PIT przez Internet.

Każdy chętny do dokonania elektronicznego rozliczenia powinien przygotować następujące dane :

 • Identyfikator podatkowy PESEL lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dowód osobisty,
 • informacje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-40,PIT-40A i PIT-8C) o uzyskanych dochodach w 2013 roku,
 • w przypadku korzystania z ulg podatkowych:

-      ulga na dzieci; numery PESEL dzieci lub imiona i nazwiska i daty urodzeń,

-      inne ulgi - kwota przysługującego odliczenia i np. w przypadku ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet - dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usług.,

 • w przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego :

-    numer KRS organizacji,

 • Kwotę przychodu * z roku 2012 wykazaną w zeznaniu podatkowym 

       * Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumie( w przypadku:

PIT-28 (16) - poz. 42 lub

PIT-36 (18) - poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub PIT-36L (8)- poz. 23 albo poz. 28 lub

PIT-37 (18) - poz.60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

PIT -38 (8) - poz. 24 lub

PIT-39 (4)- poz. 20 lub

PIT-40 (17)-poz. 62 lub

PIT-40A (17)- poz. 33.

W przypadku kiedy podatnik za rok 2012 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2012 powinien wpisać wartość 0.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy dokonania rozliczenia rocznego

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

+ oszczędność czasu,                         + niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej.                        + łatwość wypełnienia,

 + bezpieczeństwo przesyłanych danych,      + gwarancja poprawności składanej deklaracji,         + szybszy zwrot nadpłaty,

                       + ochrona środowiska       + otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

 

 

 Do wysłania deklaracji podatkowych należy:

 • posiadać dostęp do Internetu i przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:
 • PESEL,
 • NIP(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony

systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.

PIT przez Internet w pięciu krokach:

1/ wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.flnanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

2/ wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki - Formularze . a następnie go wypełnij,

3/ podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok, 4/ wyślij dokument,

5/ pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej na stronie systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl(zakładka - Instrukcje).