Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

włącz .

 

 

mobilne punkty informacyjne

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu
do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 19.05.2017 r. konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców

Gminy Łaszczów

od godziny 10.00-13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie

Łaszczów, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów  

 

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi oraz doradztwem energetycznym będą mogły skorzystać z informacji.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt Dotacyjny Stowarzyszenia Lubelski Ośrodek Samopomocy

włącz .

 

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego łącznie do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy. W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania utworzonej firmy otrzyma wsparcie pomostowe w wysokości do 1850 zł miesięcznie (średnio 1700 zł).

Uczestniczki w ramach projektu otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze – zostaną kompleksowo przygotowane do podjęcia działalności gospodarczej oraz skorzystają z doradztwa indywidualnego. Nabór do projektu trwa do dnia 5 maja 2017 włącznie lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.projektgamma.pl/czas-na-dzialanie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia: Lubelski Ośrodek Samopomocy, Grodzka 14, 20-112 Lublin lub listownie. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 81 52 52 843 lub pod adresem poczty elektronicznej: czasnadzialanie@los.lublin.pl. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie: „Szansa dla młodych”

włącz .

 

logo fundacji rozowu lubelszczyzny 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

zaprasza do udziału w projekcie:

 „Szansa dla młodych”

 

Dla kogo?

Mieszkańcy województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym
w wieku 18-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu
i szkoleniu.

 

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu ?

 1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

 2. Szkolenie:

W Tomaszowie Lubelskim:

a) Kucharz gastronomii z egzaminem czeladniczym -  200 godz.

b) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzam. czeladniczym - 200 godz.

c) Księgowość z elementami kadr i płac -  120 godz.

 

W Zamościu:

a) Operator koparko- ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.

b) Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT – 202 godz.

c) Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera – 104 godz. 

 

W Chełmie:

a) Operator koparko- ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.

b) Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 250 godz.

c) Obsługa sekretariatu – 70 godz.

 

 stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł za godzinę szkolenia

3. Staże zawodowe - 4 miesiące (stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł/m-c)

 

4. Pośrednictwo pracy

5. Ponadto

  • prezentacja metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkolenia i stażu.

 

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?