Informacja dla rolników dotycząca strat spowodowanych suszą w 2018 r

włącz .

Burmistrz Łaszczowa informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym gminy Łaszczów wśród upraw:

  • zbóż jarych (rosnących na I i II, III, IV kategorii gleb)
  • zbóż ozimych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • krzewów owocowych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
  • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

należy zgłaszać powstałe straty w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 243 z dnia 20 sierpnia 2015 r. do szacowania strat zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przed zgłoszeniem oświadczenia o stratach należy sprawdzić występowanie suszy w załączonych materiałach.

Wnioski wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać zgodnie z załączonymi wzorami do Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w pok. nr. 13

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wykaz upraw zagrożonych suszą według IUNG na terenach Gminy Łaszczów - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0618063/

Wyjaśnienia dotyczące podziału kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

mapa kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości

włącz .

1. Budynek byłej szkoły podstawowej w miejscowości Pukarzów

Nr działki 91 - o powierzchni 0,56 ha.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa

Nr działki 560/1 – o powierzchni 0,2348 ha

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalnictwa oraz rolnicza przestrzeń produkcyjna

Manewry Strażackie w Podlodowie

włącz .

gaszenie nieuzytkow rolnych

 

W Dniu 16 czerwca 2018r. w miejscowości Podlodów odbyły się manewry strażackie. W manewrach udział brało 7 jednostek OSP z terenu gminy Łaszczów: OSP Łaszczów, OSP Nabróż, OSP Podlodów, OSP Steniatyn, OSP Pieniany, OSP Zimno, OSP Wólka Pukarzowska oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

Otwarcia całego wydarzenia dokonał Komendant Gminny OSP w Łaszczowie Arkadiusz Huk. Jednostki miały do realizacji trzy zadania:

- pożar nieużytków rolnych – OSP Podlodów i OSP Nabróż

- wypadek drogowy z uwięzioną osobą w środku – OSP Łaszczów

- kurs pierwszej pomocy, który został przeprowadzony przez jednostkę PSP Tomaszów Lubelski z udziałem jednostek OSP Wólka Pukarzowska, OSP Pieniany, OSP Zimno i OSP Steniatyn

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w galerii.