Informacja POPŻ Podprogram2018 (termin wydania)

włącz .

Informujemy, że w dniu 22.11.2018 r. (CZWARTEK) będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Podprogramu POPŻ 2018 r. W tym dniu należy zgłosić się po odbiór skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie.Żywność będzie wydawana w godzinach 8:00- 15:00 w Łaszczowie, ul. Przemysłowa 28.

Drugi nabór zgłoszeń lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie

włącz .

usuwanie azbestu

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze w zakładce Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Załączniki:

Zgłoszenie lokalizacji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)

Oświadczenie o braku sprzeciwu

Regulamin wraz z załącznikami

Programuj z POWEREM - poznaj ofertę szkoleń z Funduszy Europejskich

włącz .

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przekwalifikowania się na szeroko pojęty zawód programisty. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., na czym polega projekt PROGRAMATOR i jak można z niego skorzystać. 

W najbliższych latach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na rynku pracy będzie brakować nawet 1 milion programistów. Program Wiedza Edukacja Rozwój daje szansę na zrobienie pierwszego kroku. W ramach projektu PROGRAMATOR osoby, które nie mają doświadczenia w branży informatycznej będą mogły uzyskać nieoprocentowane pożyczki (max. 18 000 zł) na odbycie kursu, który pozwoli im zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności wymagane w karierze zawodowej programisty. Po skończonym kursie każdy, kto znajdzie pracę w branży IT, będzie mógł starać się o całkowite umorzenie pożyczki.

Na spotkaniu omówimy także pozostałe formy szkoleń, z których możesz skorzystać ze wsparciem Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. w Zamościu, ul. Odrodzenia 9 - kino Stylowy, sala konferencyjna. 

 

Więcej informacji:

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/programuj-z-powerem-i-pozostala-oferta-szkolen-z-funduszy-europejskich/

 

Rekrutacja:

 http://dz-rpo.formularze.rpo.lubelskie.pl/e-form/271.html