Transgraniczne święto chleba Dożynki Parafialno-Gminne 2008r

100 0850 100 0850 100 0850 100 0850 100 0850 100 0850
100 0850 100 0850 100 0850 100 0850