Harmonogram wywozu nieczystości

włącz .

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Gminy Łaszczów na rok 2019

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce,przypomina o kilku zasadach obowiązujących 2018 roku. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 700 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Popiół prosimy pakować do oddzielnych worków, które odbierane będą w  dniu wskazanym w harmonogramie. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane celem poprawnego przesegregowania. Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby Spółki. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącu maju, lipcu i październiku. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy tylko kompletny. Zasady segregacji pozostają niezmienione. Harmonogram będzie dostępny również na stronie www.puktyszowce.pl Wszelkie problemy, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Tel. 84 66 19 370 w. 201 w godzinach od 700 do 1500.

Zarząd i Pracownicy PUK Sp. z o.o. w Tyszowcach

 

 

Trasa Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana
Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady

I Termin

15 12 12 9 14 11 - - - - - -

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady

II Termin
 -  -  - 23 28 25 - - - - - -
Popiół

4

1 1 10 2 - - - - - - -
Segregowane 15 12 12 9 14 11 - - - - -  

Pozostałe odpady

(wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie)

- - - -

14

- - - - - - -
Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady

15

12

12

2

9

16

23

7

14

21

28

4

11

18

25

- - - - - -
Popiół

4

1

1

10 2 - - - - - - -
Segregowane 15 12 12 9 14 11 - - - - - -

Pozostałe odpady

(wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie)

- - - -

14

- - - - - - -
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż,
Nabróż Kolonia, Kmiczyn,
Kmiczyn Kolonia
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady

8

5

5

2 7 4 - - - - - -
Popiół

4

1

1

10 2 - - - - - - -
Segregowane 8 5 5 2 7 4 - - - - - -

Pozostałe odpady

(wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie)

- - - - 7 - - - - - - -
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady

22

19

19 16 21 18 - - - - - -
Popiół 4 1

1

10 2 - - - - - - -
Segregowane 22 19 19 16 21 18 - - - - - -

Pozostałe odpady

(wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie)

- - - - 21 - - - - - - -

 

 

Posesje niezamieszkałe II termin

(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz bioodpady 28 25 25 23 28 25 - - - - - -
Segregowane 28 25 25 23 28 25 - - - - - -