Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiczyn

włącz .

flaga UE               logo leader              program rozwoju obszarow wiejskich

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i umożliwienie mieszkańcom miejscowości Kmiczyn i Kmiczyn - Kolonia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kmiczynie.

 

Koszty całkowite operacji: 94 117,18 złotych

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji: 76 518,03 złotych

Dofinansowanie operacji:  47 062,17 złotych

 

W ramach przedmiotowej operacji zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

  • dokonano remontu połączonego z modernizacją świetlicy w miejscowości Kmiczyn (osiągniecie niniejszego wskaźnika potwierdza protokół odbioru i kosztorys powykonawczy).
  • Wskaźniki rezultatu:
  • umożliwienia nie mniej 200 osobom (mieszkańcom sołectwa Kmiczyn) korzystania z wyremontowanego obiektu świetlicy.
  • umożliwienia organizowania spotkań i imprez kulturalnych w celu poprawienia jakości życia mieszkańców sołectwa Kmiczyn
  • zwiększenia atrakcyjności miejscowości oraz estetyki obiektu i terenu przylegającego

 

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013