Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniż i Łaszczów

włącz .

Status projektu

Zakończony

 

W 2009-2010 roku zrealizowano zadanie pn.:

 

 „Remont stacji wodociągów grupowych Kmiczyn i Podhajce oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniż i Łaszczów”

 

 

Projekt obejmował:

1.       Remont stacji wodociągowej w Kmiczynie

2.       Remont stacji wodociągowej w Podhajcach

3.       Budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 4 507 m wraz z uzbrojeniem

4.       Budowę przyłączy wodociągowych do posesji o łącznej długości 4591 m

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       2 962 508,16 złotych

Gminie został zwrócony podatek VAT w wysokości 534 222 złotych