Przebudowa drogi gminnej klasy D nr 111644 L w miejscowości Podlodów

włącz .

 

Status projektu

Zakończony

Rozliczony

 

W 2010 roku zrealizowano zadanie pn.:

 

„Przebudowa drogi gminnej klasy D nr 111644 L w miejscowości Podlodów”

 

 

Projekt obejmował:

Przebudowę drogi gminnej o długości 900,00 mb 

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       309 277,21 złotych

            Kwota dotacji:                           154 638,00 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów:         154 639,21 złotych

(5 000,00 złotych wkładu własnego stanowi dotacja udzielona ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim)

 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011