Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej

włącz .

Status zadania

Zakończony

Rozliczony

 

W 2009 – 2010 roku zrealizowano zadania pn:

1.    „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobużek i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerkasy ”

2.    „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerkasy”

3.    „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerkasy III etap”

 

 

Projekt obejmował:

1.Budowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków

2.Budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przykanalikami i pompowniami przydomowymi o łącznej długości 4978 mb i 43 szt. przyłączy

 

Łączna wartość inwestycji:        6 074 559,86 złotych

 

Na realizację zadania skorzystano z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  w wysokości 2 500 000 zł (375 000 zł, tj. 15 % kwoty pożyczki zostanie umorzone), ponadto Gminie został zwrócony podatek VAT w wysokości 1 095 412 złotych