Przebudowa chodników wraz z budową parkingu i remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Nabróż – Kolonia

włącz .

 

Status zadania

Zakończony

Rozliczony

 

W 2010 roku zrealizowano zadanie pn.:

 

„Przebudowa chodników wraz z budową parkingu i remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Nabróż – Kolonia”

 

 

Projekt obejmował następujące działania:

1) Przebudowę chodnika przy drodze gminnej, chodnika do pomnika i parkingu wraz z nasadzeniem roślin wieloletnich w miejscowości Nabróż – Kolonia

2) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nabróż – Kolonia - wymiana powierzchni podłogi na sali i scenie (185,07 m²)

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       126 958,15 złotych

Dofinansowanie ze środków UE:        78 048,00 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów:         48 910,15 złotych

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013