Budowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Łaszczów - Kolonia

włącz .


  Budowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Łaszczów - Kolonia

Status projektu

Zakończony

Rozliczony

 

W 2010 roku zrealizowano zadanie pn:

 

„Budowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Łaszczów – Kolonia”

(ul. Leśna)

 

 

Projekt obejmował:

1.           Przebudowę drogi o długości 1,751 km

2.           Utwardzenie poboczy o długości – 0,9 km

3.           Budowę chodnika o długości  – 0,8 km

4.           Wybudowanie / zmodernizowanie punktów oświetleniowych – 16 szt.

5.           Nawe  nasadzenia – 350 szt.

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       1 218 635,89 złotych

Dofinansowanie ze środków UE:        609 196,07 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów:         609 439,82 złotych

„Budowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Łaszczów – Kolonia”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego