Zakup koszy na śmieci celem segregacji śmieci pochodzących z gospodarstw domowych

włącz .

 

Status projektu

Zakończony

Rozliczony

 

W 2010 roku zrealizowano zadanie pn.:

 

„Zakup koszy na śmieci celem segregacji śmieci pochodzących z gospodarstw domowych”

 

 

Projekt obejmował:

Zakup pojemników - 200 kpl (kosz na plastik o poj. 110 l oraz kosz na szkło o poj. 110 l) do segregacji śmieci pochodzących z gospodarstwa domowych.

 

Wartość zadania:      58 072,00 złotych

Dofinansowanie ze środków UE:        35 700,00 złotych

Wkład własny beneficjenta:        22 372,00 złotych

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013