Budowa terenowych urządzeń sportowych w Łaszczowie

włącz .

Status projektu

Zakończony

Rozliczony


W 2010 roku zrealizowano zadanie:

„Budowa terenowych urządzeń sportowych w Łaszczowie”

 

 

 

 

Projekt obejmował:

1.Wyprofilowanie trawiastego boiska do piłki nożnej

2.Wykonanie bieżni okólnej i bieżni prostej do biegów na 60 i 100 m

3.Wykonanie skoczni w dal

4.Wykonanie wjazdu z istniejącej drogi asfaltowej oraz utwardzonego parkingu

5.Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki elastycznej boiska wielofunkcyjnego

6.Instalacja urządzeń towarzyszących na boiskach

7.Wykonanie zasilenia energetycznego i oświetlenia boisk

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       679 156,88 złotych

Dofinansowanie ze środków FRKF:            100 000,00 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów:         579 156,88 złotych

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej