Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Hopkie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem przylegającego terenu, celem zwiększenia dostępności i polepszenia stanu technicznego infrastruktury społeczno – kulturalne

włącz .

 

 

Status operacji

Zrealizowano

 

Odnowa Miejscowości Hopkie

 

W 2011 roku zrealizowany był projekt pn.:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Hopkie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem przylegającego terenu, celem zwiększenia dostępności i polepszenia stanu technicznego infrastruktury społeczno – kulturalnej”

 

 

Przedmiotem operacji było:

1.Rozbudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej

2.Zagospodarowanie otoczenia (parking, plac zabaw, boisko sportowe, plac grillowy)

 

Wartość zadania inwestycyjnego:       429 033,41 złotych

Dofinansowanie ze środków UE:        263 750,00 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów:         165 283,41 złotych

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria: http://laszczow.pl/galeria/Inwestycje/%C5%9Awietlica%20Hopkie/index.html