Remont placu targowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem sceny przenośnej.

włącz .

Remont placu targowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem sceny przenośnejOperacja realizowana w ramach: Działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Nr umowy o dofinansowanie: 00381-6922-UM0300490/10

Więcej informacji o operacji w pliku PDF