Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeni i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości

włącz .

                                    

 

 

Status projektu

Zakończony

 

W 2011 roku zrealizowano operację pn.: 

„Rozwijanie turystyki na obszarze Gminy Łaszczów poprzez oznakowanie infrastruktury turystycznej polegającej na wytyczeniu i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości”

 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  dla małych projektów,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

   Przedmiotem operacji było:

 

1.  Instalacja tablic informacyjnych – szt. 21

 2.  Instalacja makiety miasta Łaszczów – szt. 1

 

 Całkowite koszty realizacji operacji:  20 984,00 złotych

 Koszty kwalifikowalne:      17 200,00 złotych

 Dofinansowanie ze środków UE:        12 040,00 złotych

 Wkład własny Gminy Łaszczów:         8 944,00 złotych