Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaszczów

włącz .

Status projektu

Zakończony

 

W 2011 roku realizowano projekt pn.:

 

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaszczów"

 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia była inwestycja: polegająca na przebudowie drogi gminnej w Łaszczowie (ul. Czerkasy) o długości 600,00 mb wraz z budową chodnika

 

Wartość zadania inwestycyjnego: 499 000,00 złotych

Kwota dotacji: 499 000,00 złotych

Wkład własny Gminy Łaszczów: 499 000,00 złotych

 (10 000,00 złotych wkładu własnego stanowiła dotacja udzielona ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowi Lubelskim)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011