II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

Dnia 30 listopada 2018 roku odbyła się druga sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie. Podjęto uchwały w sprawach: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zmiany w budżecie gminy Łaszczów, ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Łaszczowa, obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łaszczów na 2019 rok. Powołano członków do Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a także do stałych komisji Rady Miejskiej. Przedstawiono również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.


I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

Dnia 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie, której celem było złożenie ślubowania przez Radnych i Burmistrza. Wybrano również Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaszczowie.